Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

 • Én- eller to-familieboliger
 • Forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • Sommerhuse
 • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug
 • Lejeboliger - hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv
 • Gælder for kunden, der har indgået aftalen med håndværkeren
   

Byg Garanti dækker følgende arbejder:

 • Byg Garanti dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et service- og branchemedlem af DI Byggeri.
 • Byg Garanti dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Tækkelauget, når aftalen bliver indgået.
 • Byg Garanti dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.
 • Byg Garanti dækker udelukkende medlemmer af DI Byggeri, der er service- og branchemedlemmer. Det betyder, at en række faggrupper ikke er omfattet, herunder fx VVS- og elinstallatører. 
   

Byg Garanti dækker ikke:

 • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
 • Arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
 • Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket
 • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
 • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
  fejl ved materialer dækkes ikke

Vilkår for Byg Garanti:

 • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren
 • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget
 • Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
 • Kravet må ikke være forældet 

TØMRER & SNEDKER STEEN STENSGÅRD  .  Adresse: Værkstedsvej 5, Lemvig  .  Tlf.: 9782 2027 .  Mobil: 4043 2027  .  post@steen-stensgaard.dk  .  CVR: 29031827